Hiilivapaa Etelä-Savo

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on edistää keinoja hiilidioksidivapaan Etelä-Savon tavoitteisiin pääsemiseksi tarkastelemalla energiantuotannon ja -käytön ratkaisuja sekä metsien hiilitasetta. Hankkeessa selvitetään päästö- ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Hankkeessa perustetaan alueellinen ilmastotyöryhmä tulosten jalkauttamiseksi käytäntöön.

Hankkeessa tarkastellaan Etelä-Savon hiilidioksidituotannon ja -sitoutumisen rakennetta sekä etsitään keinoja hiilivapaan Etelä-Savon toteutumiselle vertailemalla päästöjen vähentämisen aluetaloudellisia vaikutuksia. Talous- ja päästölaskenta toteutetaan seutukunnittain, jolloin voidaan etsiä kustannustehokkaimpia hiilidioksidin vähentymisen keinoja.

Hankkeen avulla saadaan tietoa maakunnan energian tuotannon, käytön ja hiilensidonnan välisistä yhteyksistä, jotka mahdollistavat kestävän hiilioksidivapaan maakunnan rakentamisen. Hankkeessa asetetaan energiatuotannolle, -käytölle ja hiilensidonnalle ajalliset tavoitteet ja luodaan mittarit niiden viranomaisseurantaan. Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä tuetaan ilmastoryhmän käytännön päätöksentekoa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä LUT-yliopiston (koordinaattori) ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Mikkelin seudun aluekehitysrahasto sekä Suur-Savon energiasäätiö.

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201831/08/2020