Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition Research

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimushankkeen tarkoituksena on löytää historiallisesti merkittäviä järkiperäisen ja vastavuoroisen hyväksymisen taikka tunnustamisen tapoja uskonnollisissa katsomuksissa. Lisäksi pyritään määrittelemään johdonmukaisia malleja tällaiselle kohtaamiselle nykypäivänä. Vastavuoroisen uskonnollisen hyväksymisen/ tunnustamisen syvempi ymmärtäminen edesauttaa
kulttuurien kohtaamista ja vastaa näin yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Hankkeeseen kuuluu kaksi osa-aluetta:
(1) länsimaiseen uskontoperinteeseen (kristinusko, islam, juutalaisuus) kuuluvien vastavuoroisen hyväksynnän tapojen historian selvittäminen niin, että uskonnollisen ajattelun järkiperäisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota,
(2) uskonnollisen yhteistyön muotojen ymmärtäminen ja selittäminen uskonnonfilosofian ja kognitiivisen uskontotieteen avulla. Tämän työn tuloksena muotoillaan uskonnollisiin katsomuksiin soveltuvia järkiperäisen hyväksynnän ja monikulttuurisen suvaitsemisen malleja.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201431/12/2019

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 1 739 736,00 €

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • 611 Filosofia
  • 615 Historia ja arkeologia