Viljojen uusi tuleminen Euroopassa: monimuotoisuuden tukeminen luomu- ja ekstensiivisissä ruokajärjestelmissä

Kuvaus

Tavanomaisessa ruokaketjussa EU:ssa tunnistetaan kestävyyskriisi, jota ratkaisemaan nousee luomu- ja ekstensiiviseen tuotantoon ja kulutukseen pohjaavia järjestelmiä. Näiden ”vaihtoehtoisten” järjestelmien tuotanto ja jalostus ovat hajakeskitettyjä, ja järjestelmien lyhyitä ketjuja luonnehtii monimuotoisuus, laatu- ja terveystietoisuus sekä paikallisidentiteetti. Ruokaketjun monimuotoisuudesta nousee resilienssi, joka ilmenee maatalouden, jalostuksen ja markkinoinnin innovaatioissa ja joka vastaa terveellisen ravinnon kysyntään.

CERERE:n tavoite on nopeuttaa monimuotoisuuden kasvua tukemalla viljaketjun innovatiivisuutta niin että sen taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristökestävyys paranevat. CERERE lujittaa yleisesti käytännön toimijoiden ja tutkijoiden yhteyksiä, parantaa agro-ekosysteemien resilienssiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä yhteiskunnallista arvostusta. Luomalla monia tutkijoiden ja käytäntöyhteisöjen (communities of practice) verkostoja ja liittymällä EIP-Agri-operatiivisiin ryhmiin, CERERE:n tavoite on syntetoida, jakaa ja levittää parhaita käytäntöjä, tutkimustuloksia ja yhteistuotettuja innovatiivisia ratkaisuita luomu- ja ekstensiivisiä viljaketjuja varten. Hankkeen painoalueet ovat etenkin maatalouden monimuotoisuudessa, korkeassa laadussa ja terveydessä. Hanketoiminnallaan ja vapaasti jaettavilla koulutustuotteillaan CERERE vastaa viljaketjun ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin kuten paikallisesti sopeutuneen lisäysaineiston saatavuuteen ja hallinnointiin, viljelykiertoihin, maaperän viljavuuteen, satokasvien kilpailukykyyn rikkakasvien kanssa, sadon suojaamisen strategioihin, laatukeskeisiin jalostusmenetelmiin ja vaihtoehtoisiin markkinoihin. Kaikkia näitä kehittämistarpeita varten CERERE tunnistaa parempia tapoja yhdistää tutkimus ja käytäntö, niin että näiden kahden alueen keskinäinen vuorovaikutus tehostuu.
AkronyymiCERERE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/201631/10/2019