Changes in Sacred Texts and Traditions (CSTT)

Projekti: Tutkimuksen arviointi 2011

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

CSTT on tieteidenvälinen tutkijayhteisö, joka tutkii tekstien ja traditioiden muutoksia Vanhan testamentin syntyaikana ja sen vaikutuksesta. Tarkoituksena on ymmärtää pyhien tekstien muotoutumista niiden sosiokulttuurisessa ympäristössä käyttämällä hyväksi sekä tekstejä että arkeologista evidenssiä. Huippuyksikkö tutkii kahdenlaisia muutoksia:
1) muutoksia, jotka tapahtuvat teksteissä itsessään ja ilmenevät käsikirjoitusaineistossa;
2) laajempia sosiokultturisia ja uskonnollisia muutoksia muinaisen Lähi-idän kulttuuripiirissä siten kuin ne ilmenevät teksteissä ja materiaalisessa kulttuurissa. Huippuyksikkö edistää Vanhan testamentin synnyn ja vaikutuksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä muinaisen Lähi-idän monikulttuurisessa historiallisessa ympäristössä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm24/02/201124/02/2011