Kirkko tämän päivän eurooppalaisessa yhteiskunnassa

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Projektin tavoitteena on tutkia miten kirkko asemoidaan ja miten se asemoi itsensä tämän päivän eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimus kohdistuu ensin Suomeen, josta saatuja tuloksia verrataan muiden valittujen maiden tilanteeseen. Kristillisen perinteen voima paikallisessa ja kansallisessa kulttuurissa on tullut esille uskontoon liittyvissä konflikteissa. Huolimatta sekularisaation selvistä merkeistä, uskonto on tullut julkiseksi eri tavoin. Kirkot ovat ottaneet hoitaakseen tehtäviä, joista ne ovat aiemmin luopuneet (esim. hyvinvointipalvelut); ne ovat alkaneet seurata aktiivisesti EU asioita ja vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin sekä kansallisella että EU-tasolla ja varmistaa omia toimintaedellytyksiään. Tämä tutkimus kohdistuu kirkon vuorovaikutussuhteisiin sekulaarissa paikallisessa, kansallisessa ja EU-kontekstissa ja millaisena kansalaiset kirkon eri roolit näillä kolmella tasolla näkevät. Koska nämä tasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään, on tärkeää että niiden tutkimus yhdistyy yhdessä ja samassa projektissa. Lähestymistapamme on tieteidenvälinen ja vertaileva. Projekti koostuu viidestä tutkimuksesta. Aineisto koostuu kyselyaineistoista, haastatteluista ja erilaisista dokumenteista. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa julkisen uskonnon teoreettisesta tarkastelusta ja uskonnollisten ja sekulaarien instituutioiden muuttuvasta luonteesta. Tuloksemme ovat kirkkojen ja sekulaarien toimijoiden sovellettavissa eurooppalaisten yhteiskuntien eri tasoilla. Niistä on hyötyä uskonnon muuttuvan roolin ja aseman ymmärtämiselle tämän päivän eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Niitä voidaan hyödyntää kehitettäessä kanssakäymisen malleja monikulttuurisessa Euroopassa ja täten edesauttaen sosiaalisen integraation ja koheesion rakentumista. Ne voivat palvella myös päätöksentekoprosesseja sekä kansallisella että Euroopan tasolla.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201131/10/2015

Tieteenalat

  • 614 Teologia