Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Ruokajärjestelmä tuottaa kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Maidontuotanto on merkittävä päästölähde, ja koska maitotuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän ennustetaan kasvavan, sektorin päästövähennykset vaativat huomiota ja toimia koko Euroopassa. Parempi ymmärrys ilmastoviisaiden innovaatioiden toimivuudesta ja hyväksyttävyydestä maitoketjussa edistää ilmastoneutraaliuden saavuttamista Euroopan unionissa vuoteen 2050 mennessä. Tämän ERA-NET (SUSFOOD2 & FOSC) -hankkeen tarkoituksena on arvioida ilmastoviisaan maitojärjestelmän saavuttamisen haasteita, tutkia siihen liittyviä innovaatioita ja luoda uusia ratkaisuja. Tutkimme ilmastoviisaiden innovaatioiden keskinäisiä kytköksiä ja seurauksia neljässä Euroopan maassa käyttäen monitieteistä ja monen toimijan yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa. Osallistamme sidosryhmiä innovaatioiden yhteissuunnitteluun ja arvioimme innovaatioita maitojärjestelmän toimijoiden kanssa. Irlannissa arvioimme sitä, kuinka hyväksyttävä keino hiilimarkkinat olisivat maidontuotannon päästöjen vähentämiseksi. Italiassa simuloimme ilmastoviisaan politiikan ja uusien liiketoimintamallien vaikutuksia maitoketjussa. Iso-Britanniassa selvitämme kuluttajien käsityksiä ja halukkuutta maksaa ilmastoälykkäistä innovaatioista. Suomessa analysoimme maidon ja sille vaihtoehtoisten tuotteiden kulutukseen liittyviä sosiokulttuurisia kysymyksiä sekä maitotuotteisiin liittyvän ruokahävikin vähentämistä. Maakohtaiset tulokset tuodaan yhteen ja esitellään paikallisille sidosryhmille kaikissa maissa. SmartDairy-hanke pyrkii luomaan ratkaisuja, jotka vähentävät maitosektorin kasvihuonekaasupäästöjä, lisäävät resurssitehokkuutta ja vähentävät jätettä ja vievät siten askeleen lähemmäksi ilmastoneutraalia tulevaisuutta.
Lyhennetty nimiSmartDairy
AkronyymiSmartDairy
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/04/202231/03/2025

Tieteenalat

  • 5141 Sosiologia
  • kuluttajatutkimus
  • ruokakulttuuri
  • 511 Kansantaloustiede