Ruokaviestintä ja alueellisen ruokaidentiteetin vahvistaminen – Etelä-Savon ruokaviesti

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueellista ruokaidentiteettiä ruokaviestinnän keinoin ja sitä kautta edistää maakunnan ruoka-alan kehittymistä. Hanke vahvistaa paikallisuutta, lisää eteläsavolaisen ruoka-alan ja ruoan tunnettuutta, alan yrityssektorin näkyvyyttä, ruoan arvostusta sekä kiinnostusta ruokaa ja ruoka-alaa kohtaan sekä vahvistaa ruokaosaamista koko ruokaketjussa. Hanke toimii elintarvikealan tiedonvälitystä, yhteistyötä ja kehittämistä koordinoivana tahona Etelä-Savossa.

Hanke toteuttaa yleistä ruokaviestintää, välittää ruokatietoa ja yleistajuista tutkimustietoa. Hankkeessa järjestetään ajankohtaistietoiskuja ruoka-alan yrityksille ja yrittäjille, kuluttaja- ja ammattilaistapahtumia sekä yleisöluentoja, toteutetaan verkkoviestintää ja laaditaan kirjoituksia eri lehtiin sekä kootaan ja välitetään tietoa Etelä-Savon ruokasektorista. Hankkeessa vahvistetaan ja tehdään näkyväksi paikallisuutta kehittämällä SaimaaMenun tunnettuutta erityisesti ravintoloiden tarjonnassa. Alueen ruokaketjun uudistumiskykyä ja innovatiivisuutta edistetään järjestämällä hankkeessa ruokainnovaatiokilpailu. Hankkeessa kytkeydytään valtakunnallisen lähiruokatoimintaan toteuttamalla lähiruoan Etelä-Savon aluetyötä.

Hankkeen kohderyhmänä on koko ruokaketju; alkutuotanto, elintarvikkeiden valmistus, vähittäis- ja tukkukauppa, ravitsemispalvelut ja kuluttajat. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201531/07/2018