Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä (YTYÄkylä)

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteisölähtöisellä yhteiskunnallisella yrityksellä puolestaan tarkoitetaan yhteisön omistamaa tai perustamaa ja tietyssä maantieteellisessä paikassa tai yhteisössä toimivaa yritystä, joka vastaa paikallisiin tarpeisiin tekemällä liiketoimintaa yhteisön hyväksi. Se voidaan nähdä myös yhtenä kansalaisaktiivisuuden muotona, joka on noussut monessa maassa kiinnostuksen kohteeksi erityisesti maaseudun mahdollisuutena kehittää asukkaiden hyvinvointia, työllisyyttä sekä vastata palvelukysyntään. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta on kyläyhdistysten omaehtoinen palvelutuotanto.

Moni maaseudun kyläyhdistys on kiinnostunut yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista, mutta ei tiedä, kuinka asiaa veisi eteenpäin. Tämä onkin yksi olennaisimmista pullonkauloista yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen edistämisessä maaseudun kyläyhdistyksissä tällä hetkellä. Tämän vuoksi hankkeen tarkoituksena on viedä yhdessä pilottikylien kanssa läpi yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen käytännönläheinen suunnittelu- ja kehittämisprosessi, jossa pyritään tukemaan niitä tunnistettuja prosessin osia, jotka ovat tämän kehittämistyön avainkohtia ja joihin maaseudun yhteisöt erityisesti tarvitsevat apua.

Hanke tarjoaa kylätoimijoille opastusta, koulutusta ja tietoa yhteisölähtöisten palvelutuotannon ja yhteiskunnallisen yrittäjyysprosessin suunnitteluun ohjatun työpajatyöskentelyn kautta, tukee prosessin etenemistä kylien omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuen sekä kehittää kylien välistä vertaisoppimista ja -tukemista mahdollistamalla kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Hanke pyrkii myös sitouttamaan tunnistettuja sidosryhmiä tukemaan yhteisöllistä palvelutuotannon kehittymistä ja edistämään yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueella kumppanuuspöytätoiminnan kautta.

Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/202030/06/2023

Rahoitus

  • Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus: 138 226,00 €