Kilpailukykyä kasviyrityksiin - KIPAKKA

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tavoitteet:
Hankkeella lisätään kasviyritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinalähtöisyyteen sekä kestäviin ja ympäristön huomioiviin tuotantomenetelmiin liittyvää osaamista ja tieto-taitoa. Tavoitteena on lisätä edellytyksiä yhteistyöhön perustuvalle innovatiiviselle liiketoiminnalle, jotka vahvistavat osaltaan maakunnan maataloustuotannon rakennetta ja kestävyyttä.

Kohderyhmät: Etelä-savolaiset kasvitilojen viljelijät

Toimenpiteet:
Hankkeessa koulutetaan kasviyrittäjiä eri teemoihin keskittyvissä valmennusryhmissä:
• aloittavat luomutilat
• toimintaa kehittävät luomutilat
• luomuviljan sopimustuottajat + leipomo
• siemenviljelijät + pakkaajat
• satotason parantaminen
• uudet viljelykasvit, niiden kannattavuus ja markkinointi
• kasvinviljelytilojen ja karjatilojen yhteistyö

Valmennusryhmien varsinaisia koulutuspäiviä täydentävät kasvustojen havainnointi, pellonpiennartilaisuudet ja teemapäivät, tila- ja yritysvierailut, työnäytökset, työpajat ja seminaarit. Koulutuksen painopisteet ovat kokonaisvaltainen johtaminen ja palvelujen kehitys yhdistettynä substanssiosaamiseen. Kantavana teemana on kestävä kehitys. Jokaisen valmennusryhmän ohjelmaan sisältyy elementtejä neljästä johtamisen tasosta, visio, strategia, operatiivinen johtaminen ja toiminta /toteutus, jotka painottuvat eri ryhmissä eri tavalla.

Koulutuksen rinnalla hankkeessa kehitetään ”Johtamisindeksi” ja yksinkertainen tuotantokustannuslaskelma havainnollisiksi ja helppokäyttöisiksi johtamisen ja talouden työkaluiksi sekä koulutuksen tarpeisiin että myös myöhempään avoimeen käyttöön laajempien työkalujen rinnalle. Hankkeessa kootaan kestävän kasvinviljelyn osa-alueita havainnollistavia ja eteläsavolaisen viljelyn kestävyyttä esille tuovia hyviä käytäntöjä, suunnitellaan kestävän kasvinviljelyn arviointikri-teerit ja toteutetaan kasvinviljelykilpailu.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201531/03/2019