Nimisuojasta kilpailukykyä

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

TAVOITE
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten elintarvikkeiden kilpailukykyä EU:n nimisuojajärjestelmää hyödyntämällä.
TOIMENPITEET
Nimisuojattujen tuotteiden osalta Suomella on 10 eri vaiheessa olevaa tuotetta, minkä lisäksi uudet suojausprosessissa olevat tai siihen lähtevät tuotteet kirjavoittavat tarvittavien toimenpiteiden sisältöä. Siten toteutetaan niin tiedottamis-, menekinedistämis- kuin kehittämistoimenpiteitä mm. seuraavasti:
Tiedottamistoimenpiteet
1.Nimisuojatuotteiden esille tuominen eri tapahtumissa niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti mm. MESI-verkoston alaisten kansallisten verkostojen organisoimissa tapahtumissa.
Menekinedistämistoimenpiteet
1.Tietopaketti nimisuojasta ja suomalaisista nimisuojatuotteista
2.Nimisuojatuotteita tuottavien ja valmistavien toimijoiden/yritysten tietojen kokoaminen mm. ravintola- ja matkailusektorin toimintaympäristöön soveltuvaan muotoon Aitojamakuja.fi-sivustolle

Kehittämistoimenpiteet
1.Erilaisten nimisuojajärjestelmän hyödyntämistapojen raportointi ja niiden edelleen kehittäminen suomalaisten ruokaketjun toimijoiden tarpeisiin sopiviksi
2.Nimisuojatuotteiden sekä suomalaisen ruoan arvostuksen nostaminen nimisuojatuotteiden avulla ja sen tuoman lisäarvon hyödyntäminen ruokakulttuurissa mm. tarinallistamalla hakemuseritelmien sisältämä perusfaktatieto tuotteista eri sidosryhmien käyttöön.

KOHDERYHMÄ
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat olemassa olevien nimisuojatuotteiden taustalla olevat hakijaryhmittymät ja yritykset, hakemusvaiheessa jo pitkällä olevat toimija. Lisäksi hankkeesta hyötyvät elintarvikealan sekä matkailualan yritykset, elintarvikealan asiantuntijat ja kehittäjät sekä alan viranomaiset Suomessa.

TULOKSET JA VAIKUTUKSET
Hankkeen tuloksena ja vaikutuksena yhä useampi ruokaketjun toimija hyödyntää nimisuojatuotteita toiminnassaan ja nimisuojatuotteiden tunnettuus on lisääntynyt niin toimijoiden kuin kuluttajien keskuudessa. Vahvistuva nimisuojatuotteiden perhe vahvistaa myös suomalaisen ruoan ja ruoan tekijöiden arvostusta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2016

Rahoitus

  • MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ: 38 363,00 €
  • Valtion perusrahoitus: 9 591,97 €