Kilpailukykyinen ja uusiutuva elintarvikeala Etelä-Savossa - KILTU

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hankkeessa edistetään Etelä-Savon tuottajien ja elintarvikealan kilpailukykyä ja vähähiilisyyttä selvittämällä Etelä-Savon vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita 2030 maa- ja elintarviketalouden osalta ja tarkastelemalla:
- Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia maito-, luomu-, ja avomaatuotannolle aukeaa eri skenaarioissa?
- Mihin näiden tuotantosuuntien on syytä varautua joka tapauksessa ja minkälaista varautumista tarvitaan skenaariokohtaisesti?
- Millaiselle toimialan sisäiselle ja toimialan rajat rikkovalle yhteistyölle on tarvetta eri tulevaisuusskenaarioissa?
Hankkeessa hyödynnetään ennakointimenetelmiä, kuluttajatutkimuksen laadullisia menetelmiä ja toimijahaastatteluja sekä kyselyjä. Lisäksi hankkeessa järjestetään toimialan edustajille osallistavia työpajoja, joissa tarkastellaan mm. eri tulevaisuusvaihtoehtojen vaikutuksia toimialalle. Pääasiallinen kohderyhmä on elintarvikealan yrittäjät alkutuotannosta jalostukseen erityisesti maito-, luomu-, ja avomaatuotannon edustajat.
Hanketta koordinoi ja hallinnoi Luonnonvarakeskuksen (Luke). Osatoteuttajan on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maaseuturahasto (EMR). Kesäkuussa 2016 alkanut hanke päättyy helmikuussa 2018.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/201628/02/2018