Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta

Projekti: Muu projekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Suomen eläintautitilanne on kansainvälisesti verrattuna hyvä, mutta tilanteen ylläpitäminen edellyttää tautitorjunnan kehittämistä tiloilla. Tilakoon kasvu ja yhä erikoistuneempi tuotanto lisäävät eläin- ja muuta liikennettä tilojen välillä ja siten kasvattavat taudinpurkausten todennäköisyyttä ja taloudellisia seurauksia. Kasvaneet riskit edellyttävät tuottajilta aikaisempaa enemmän panostus-ta bioturvallisuuteen; tilan sisäiseen ja ulkoiseen tautisuojaukseen. Puutteellinen bioturvallisuus on kustannusriski, joka näkyy lisääntyneenä eläintautien esiintyvyytenä ja heikentyneenä kilpailukykynä.

Hankkeen tavoitteena on tehokkaalla tiedonvälityksellä
1) parantaa nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa ja
2) siten edistää kilpailukykyistä suomalaista kotieläintuotantoa mahdollisimman laajasti hankealueella. Tiedonvälityksessä hyödynnetään uusinta tietoa tautitorjunnan toimenpiteistä ja niiden kustannuksista ja hyödyistä sekä viestinnällisistä keinoista, joiden on todettu motivoivan tuottajia parantamaan tautitorjuntaa.

Hankkeen kohdealueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa toimivat kotieläintilat ja niiden sidosryhmät.
Hankkeessa kootaan tietoa bioturvallisuustoimenpiteiden hyödyistä, haitoista ja käytännön toteutuksesta. Hanke koostuu viidestä toimenpideosiosta:
1) Tautisulun ja suojavaatteiden oikea käyttö eläinsuojissa,
2) Kotieläintilan logistiikka, puhdas ja likainen puoli, tilalla käyvien liikenteen ohjaus ja suunnittelu tautisuojausta ajatellen,
3) Eläinten raatojen säilytys ja hävittäminen,
4) Rehuhygienia, mm. haittaeläinten torjunta rehuvarastoissa ja
5) Eläinsuojien puhdistus ja desinfiointi.

Aiempien hankkeiden tuloksia hyödynnetään välttäen siten päällekkäisyydet. Tietoa välitetään kohderyhmille seminaarien, webinaarien, pienryhmätapaamisten ja bioturvallisuustreffien ja hankkeen tuottaman tiedonvälitysmateriaalin (mm. videot, toimintaoppaat) avulla. Tuloksista tiedotetaan hankealueen lehdissä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201730/06/2020
 • Työlä tulosta - Salmonellan ja sikaruton riskit kuriin

  Hannele Suvanto (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Jarkko Niemi (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja) & Gun Wirtanen (Järjestäjätoimikunnan jäsen)

  31 tammik. 2020

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 • Laaturehulla tulosta ja terveyttä

  Hannele Suvanto (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Jarkko Niemi (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja) & Gun Wirtanen (Järjestäjätoimikunnan jäsen)

  31 tammik. 2020

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 • Onnellinen kana on terve ja hyvinvoiva

  Hannele Suvanto (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Jarkko Niemi (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja) & Gun Wirtanen (Järjestäjätoimikunnan jäsen)

  10 kesäk. 2020

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen