Informaatioteknologioita koskevien innovaatiodiskurssien konjunkturaaliset muutokset

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa tarkastellaan informaatioteknologioihin kytkeytyvien innovaatiodiskurssien historiallisia muutoksia. Hankkeen teoreettisessa osassa analysoidaan innovaatiokirjallisuutta ja kehitellään uudenlaisia teoreettisia perspektiivejä, joiden pohjalta innovaatiodiskursseja voi lähestyä kriittisestä yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Tutkimuksen empiiriset tapaustutkimukset kohdistuvat innovaatioita koskevaan keskusteluun mediassa sekä aihetta koskeviin poliittisiin selvityksiin. Niissä tarkastellaan erityisesti sitä, millä tavoin informaatio- ja viestintäteknologioita sekä niitä kehittäneiden keskeisten yritysten johtajia on käsitelty julkisuudessa.

Hankkeen kolme ensimmäistä vuotta suoritettiin Tampereen yliopistossa (Tutkimuskeskus Comet), jonka jälkeen hanke siirtyi toteutettavaksi Helsingin yliopistoon (media- ja viestintätieteet)
AkronyymiITIKOM
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2022

Rahoitus

  • Suomen akatemia: 434 485,00 €

Tieteenalat

  • 518 Media- ja viestintätieteet
  • 5141 Sosiologia
  • 5202 Talous- ja sosiaalihistoria