Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tämä tiederajat ylittävä tutkimusprojekti tarkastelee kaupunkiviljelypalstojen mahdollisuuksia asukasyhteisön sosiaalisen elämän ja koheesion edistämisessä Vantaan lähiöalueilla.

Tarkoituksemme on tutkia, voidaanko palstoja ja kaupunginosien viherinfrastruktuuria käyttää tehokkaammin asukkaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittämisessä sekä pitkäaikaisena strategiana ehkäisemään alueellista eriytymistä ja aktivoimaan vähän käytettyjä kaupunkitiloja.

Tämä hanke keskittyy Vantaan lähiöihin. Vantaa on Suomen kaupungeista etnisesti monimuotoisin ja myös nopeasti kasvava, mutta vähän tutkittu. Vantaalla on myös merkittävää potentiaalia laajentaa vihreää infrastruktuuria lähiöalueille.

Tutkimuksemme pohjautuu yhteistyöhön ympäristösuunnittelijoiden, maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasiantuntijoiden sekä paikallisten asukkaiden kanssa. Sovellamme määrällisen ja laadullisen aineiston analyysiä palstoihin liittyvien interventioiden yhteissuunnittelussa, testaamisessa ja arvioinnissa. Tutkimuksessa keskitytään yhteisön osallistumiseen sekä puutarha-alueen suunnitteluun ja hallintaan liittyviin kysymyksiin.

Hanketta rahoittaa Lähiöohjelma, joka on Suomen hallituksen aloite esikaupunkien elinvoiman ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi. Se kestää syyskuusta 2020 joulukuuhun 2022.
AkronyymiCTP
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202030/04/2023

Rahoitus

  • Ympäristöministeriö: 194 744,50 €