Yhteistyö hoivassa. Merkitysjärjestelmät, mahdollisuudet, haasteet (CoCare)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tämän päivän kansalaisyhteiskunnan suurin haaste on erilaisten ihmisten yhteiselämä ja -toiminta. Tämä projekti tutkii yksilöiden yhteistoimintaa erityisen tärkeällä hoivan alalla ja erityisen dilemmaisesta uskonnon näkökulmasta. Projektin tutkimustehtävänä on pureutua hoivan alan yhteistoiminnan laajoihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin erityisesti merkitysjärjestelmien, kuten uskonnon, näkökulmasta. Viisi alaprojektiamme keskittyvät vähän tai ei lainkaan tutkittuihin areenoihin, kuten vertaistukeen sairaalassa ja maahanmuuttajien vapaaehtoistoimintaan. Käytämme moninaisia aineistoja (esim. haastattelut, kyselyt) ja myös uusi, vertaileva kansainvälinen aineisto ja analyysi (Suomi, Venäjä, USA) hyödynnetään. Tuomalla yhteen haasteelliset hoivan ja uskonnon areenat projektimme tulee tuomaan uutta tietoa koheesiosta ja konflikteista sekä edistämään uskonnon ja merkitysjärjestelmien tarkempaa ymmärrystä. Projektin tuloksilla tulee olemaan myös vahva yhteiskunnallinen hyödynnettävyys.
AkronyymiCoCare
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201431/08/2018

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 600 000,00 €

Tieteenalat

  • 614 Teologia