Katson maalaismaisemaa - KAMA

  • Lähteenniitty, Aurora Elisabeth (Projektinjohtaja)
  • Riukulehto, Sulevi (Projektinjohtaja)
  • Fräntilä, Julia Amanda (osallistuja)
  • Huhtala, Jaana Maria (osallistuja)
  • Lähteenniitty, Aurora Elisabeth (osallistuja)

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Katson maalaismaisemaa (Kama) -hankkeessa selvitetään, miten asukkaat ovat kokeneet maaseudun kulttuurimaiseman muutokset viime vuosikymmeninä. Hankkeessa kerätään kokemusperäistä etnografista tietoa Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Teuvan eri asukasryhmiltä työpajoissa, joita pidetään eri puolilla kuntaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Aineistonkeruumenetelminä käytetään virikekeskusteluja ja -kävelyjä. Työpajoissa hyödynnetään myös vanhoja ja uusia valokuvia Teuvalta.

Hankkeen toteuttaja on Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry, Teuva-Seura ry, Teuvan kunta ja Teuvan seurakunta. Työpajojen järjestämiseen osallistuvat myös teuvalaiset kylät, seurat ja yhdistykset. Rahoittajina hankkeessa ovat Euroopan maaseuturahasto ja Leader Suupohja sekä Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry ja Teuvan kunta.
Lyhennetty nimiKama
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201930/06/2022

Rahoitus

  • Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry: 9 000,00 €
  • Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus: 40 999,00 €