Käsityö, taide ja tekstiili

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Tekstiilien käyttö, suunnittelu ja valmistus paikassa ja ajassa on tekstiilikulttuuria. Helsingin yliopistossa tutkitaan tekstiilikulttuuria eri näkökulmista esimerkiksi antropologiassa, kansatieteessä, taidehistoriassa ja käsityötieteessä.

  Käsityötieteessä keskeisenä tutkimuskohteena on käsin valmistetun tekstiilituotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi. Paikan ja ajan kontekstien painottuminen on tunnusomaista hankkeille, jotka edustavat tekstiilikulttuurin tutkimusta. Käsityönopettajan koulutuksen kannalta nämä hankkeet ovat opetettavan substanssin tutkimusta, ja ne tukevat siten tutkimukseen perustuvaa opetusta. Hankkeisiin liittyy myös jatko-opintoseminaari.

  Tekstiilikulttuurin tutkimuksessa keskeinen käsityö, taide ja tekstiili -hanke alkoi 1999 nimellä Naiskäsityö kulttuurihistoriallisena ilmiönä (TUHTI 98603210), jonka tavoitteena oli avata historiallisia näkökulmia käsityötieteen paradigmaan. Tuloksena oli lukuisia tutkimusjulkaisuja 2000–2004. Hankkeeseen liittyi käsityönopettajan koulutuksen esinekokoelman siirto Helsingin yliopistomuseoon sekä kokoelman teksti- ja kuvatietojen digitointi virtuaalimuseoksi. Digitointi toteutettiin 2000–2002.

  Käsityö, taide ja tekstiili -hanke edustaa monitieteistä aate- ja esinetutkimusta tekstiilikulttuurin alueella. Sen käsityötieteelliset näkökulmat voivat olla yhteydessä etenkin tekstiilihistoriaan, taidehistoriaan, kansatieteeseen, muotoilututkimukseen ja naistutkimukseen. Tutkimusteemoja ovat olleet taiteen ja käsityön suhde, käsityöntekijä ja taiteilija, taidetekstiili tilassa ja sisustuksessa, käsityö ja esine-estetiikka sekä esteettiset käsitykset taiteen ja käsityön syntyprosesseista. Hankkeen edustama aihepiiri on kiinnostanut vuosittain lukuisia pro gradu -tutkielmien tekijöitä, jotka ovat voineet tutkimustyön avulla syventää asiantuntijuuttaan tulevina käsityönopettajina.

  Projektista on 2012 valmistunut väitöstutkimus tekijänä Päivi Fernström (Damastin traditio ja innovaatio - tekstiilitaiteilija Dora Jungin toiminta ja damastien erityisyys). Meneillään on neljä väitöstutkimusta tekijöinä Tiina Ikonen (Puvustus Sofi Oksasen Puhdistus-näytelmässä, -oopperassa ja -elokuvassa), Anna-Kaisa Kaartinen (Täkänän kudonnan suomalaisuus 1900-luvulla), Johanna Oksanen-Lyytikäinen (Puku taiteena ja työvälineenä oopperaproduktiossa) ja Annika Winberg (Länsisuomalaiset kirjotut peitteet 1700- ja 1800-luvulla).
  TilaKäynnissä
  Todellinen alku/loppupvm01/01/1999 → …

  Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • 613 Taiteiden tutkimus