Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa keskitytään eläinten jälkeisen biotalouden ja solumaatalouden mahdollisuuksiin ja haasteisiin tarkastelemalla odotettavissa olevia tulevaisuuksia ja niiden toteutumisen edellytyksiä. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan tulevaisuuden ruoantuotantoteknologioilla valmistetut tuotteet luovat pohjan uudenlaiselle ruokajärjestelmälle. Työhypoteesina on, että siirty-minen eläinten jälkeiseen biotalouteen synnyttää jännitteitä, toistaiseksi tuntemattomia haasteita ja mahdollisuuksiakin, jotka muuttavat perusteellisesti ihmisten ja tuotantoeläinten suhteita.

Eläinten jälkeisen biotalouden näkökulmasta hankkeessa tutkitaan
1) yhteiskunnallisia merkityksiä sekä ihmisten ja tuotantoeläinten muuttuvia suhteita sekä
2) analysoidaan kotieläintuotantoa kor-vaavien uusien ruokajärjestelmien teknologia- ja ympäristövaikutuksia.

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/201930/11/2024

Rahoitus

  • Koneen säätiö: 26 300,01 €