Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Lasten unta on tutkittu laajalti niin lääketieteellisistä, psykologisista kuin antropologista näkökulmista. Kasvatustieteellistä tutkimusta lasten unesta on kuitenkin selvästi vähemmän, vaikka unen ja levon tiedetään olevan keskeistä heidän oppimiselleen, kehitykselleen ja kasvulleen sekä merkittävä osa esimerkiksi varhaiskasvatuksen päivärytmiä. Näin ollen tiedämme vähän siitä, miten uneen ja lepoon liittyviä kultturisia käytäntöjä opitaan ja opetetaan sekä mitä nämä käytännöt ovat lasten arjessa. Kun otetaan huomioon, että uni- ja lepokäytännöt ovat osa eri elämäntapojen ja yhteiskunnan instituutioiden muodostamaa kudelmaa, näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää myös sen tutkimista, miten eri yhteisöt ja instituutiot voivat oppia nukkumaan paremmin, ja mitä paremmalla unella tarkoitetaan. Varhaislapsuuden unikulttuurit tutkimushanke pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian näkökulmasta.
AkronyymiSLEAC
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2023 → …

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet