Lahopuiden puutteellisesti tunnetut rupijäkälät

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Lahopuun merkittävä hupeneminen on yksi yleisimmistä Suomen metsälajien uhanalaisuuden syistä. Lahopuiden jäkälälajistoa ja lajien tarkkoja elinympäristövaatimuksia on kuitenkin tutkittu vain vähän. Vanhojen metsien jäkälien ympäristövaatimuksia ja ekologiaa käsittelevät tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä makrojäkäliin näiden helpomman tunnistettavuuden vuoksi. Suurin osa ainoastaan lahopuulla kasvavista jäkälistä on kuitenkin ekologialtaan, taksonomialtaan ja levinneisyydeltään huonosti tunnettuja, suvullisesti lisääntyviä rupijäkäliä.
Hankkeen tavoitteena on selvittää lahopuiden rupijäkälälajistoa, lajien taksonomiaa ja elinympäristövaatimuksia. Hankkeessa selvitetään erityisesti elinympäristön kuten puulajin, lahoasteen ja sijainnin merkitystä lajistolle. Lisäksi vertaillaan onko talousmetsien ja luonnontilaisten metsien lahopuiden lajirunsaudessa ja lajikoostumuksessa eroja.

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201231/12/2014