Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL)

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Elintarvikealan yrityksien ja kuluttajien kiinnostus vaihtoehtoisiin ja innovatiivisiin elintarvikkeiden jakeluketjuihin on kasvanut huomattavasti. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat lyhyet jakeluketjut, kuten REKO-piirit, joiden nähdään olevan vaihtoehto teollistuneelle ruokajärjestelmälle. Askel -hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lyhyiden toimitusketjujen kehittämistä sekä parantaa lähiruokaa tuottavien yrityksien kilpailukykyä ja kannattavuutta kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisen kautta. Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset REKO-piirien (9 kpl) noin 100 elintarvikeyritystä. Hankkeessa edistetään lähellä tuotetun ja jalostetun ruoan käyttöä ja kysynnän realisoitumista lähiruokaliiketoiminnaksi, tarjotaan eteläpohjalaisille REKO-toimintaan osallistuville pienille elintarvikealan yrityksille työkaluja kuluttajien kanssa käytävän vuorovaikutuksen ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen yritystoiminnan kehittämisessä, mahdollistetaan uusien asiakasryhmien kartoitus ja arviointi, edistetään lähiruokatuottajien yhteistyösuhteiden ja -toimien muodostumista ja tarjotaan kuluttajille mahdollisuus vaikuttaa lähiruoka-alan kehittymiseen sekä yritysten tuotevalikoimaan. Hankkeessa järjestetään yhteiskehittely - ja asian-tuntijatyöpajoja (co-creation, oppimiskahvila, idealogi), tehdään yrityshaastatteluita ja selvityskysely, julkaistaan tietoiskuvideoita sekä järjestetään loppuseminaari. Yhteiskehittelytyöpajojen tuloksena on yhteinen tahtotila siitä, mitkä ovat ne yrityksien REKO-toiminnassa havaitut kehittämiskohteet, joihin yrittäjät kokevat tarvitsevansa asiantuntija-apua. Asiantuntijatyöpajoja järjestetään kolme kappaletta esimerkiksi alueittain tai teemoittain jakautuen. Loppuseminaarissa kootaan toiminnan helmet. Semi-naarissa keskeisessä roolissa ovat yrittäjien puheenvuorot, vuorovaikutteisuus ja yhteistyö. Hankkeen toiminta on julkista ja avointa. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maaseuturahasto ja yksityiset säätiöt.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201901/06/2022