Digitaalinen syntyprosessi: Geneettinen tutkimus Christer Kihlmanin ja Kalle Päätalon syntysähköisistä käsikirjoituksista

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Nykyään kulttuuria tuotetaan yhä enemmän digitaalisesti, minkä vuoksi arkistoaineistot ovat tulevaisuudessa suurimmaksi osaksi syntysähköisiä. Tutkimus tarttuu syntysähköisten aineistojen luomaan haasteeseen tutkimalla Kalle Päätalon ja Christer Kihlmanin digitaalisia arkistoja. Soveltamalla geneettisen kritiikin (kirjallisuudentutkimuksen suuntaus, joka tutkii moderneja käsikirjoituksia) teorioita ja menetelmiä sekä forensista tietotekniikkaa (rikostutkimuksen ala, joka kerää todistusaineistoa digitaalisista tallennusvälineistä) tutkimuksessa tarkastellaan Kihlmanin ja Päätalon syntysähköisiä kirjoitusprosesseja. Tutkimus kehittää menetelmiä syntysähköisten käsikirjoitusten tutkimukseen ja tulkintaan sekä osallistuu syntysähköisten aineistojen hankinnasta, arkistoinnista ja saavutettavuudesta käytävään keskusteluun.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2025

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 438 874,00 €