Discovering Modern Amber Forests of the Pacific

  • Rikkinen, Jouko (Osallistuja)
  • Perrichot, Vincent (Osallistuja)
  • Seyfullah, Leyla (Projektinjohtaja)
  • Schmidt, Alexander (Osallistuja)
Suodatin
Muun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Hakutulokset