Musiik­ki­pe­rin­nön mo­ni­nai­suus Suo­mes­sa

 • Villén, Antti-Ville (Principal Investigator)
 • Hakamäki, Matti (Co-Principal Investigator)
 • Botta, Giacomo (Osallistuja)
 • Saaristo, Annukka (Osallistuja)
 • Seye, Elina (Osallistuja)
 • Valo, Outi (Osallistuja)
 • Westinen, Elina (Osallistuja)

Projekti: Rahastot ja säätiöt

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hanke kohdistuu musiikin perinnöllistämiseen Suomessa. Musiikkiperintöä käsitellään toimintana ja jatkuvasti muuttuvana ilmiönä, jossa on kysymys menneisyyden ilmiöiden ja käytäntöjen arvottavasta ja aktiivisesta valikoinnista nykyhetken kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Hanketta ohjaa yleisimmällä tasolla kysymys siitä, miten musiikkiperintö rakentuu Suomessa suhteessa etnisyyteen ja sukupolviin liittyviin jännitteisiin.

Hanke jakautuu kolmeen temaattiseen osa-alueeseen: virallinen musiikkiperintö, musiikkiperinnön paikallisuus ja musiikkiperinnön ylirajaisuus. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten tietoa musiikin menneisyydestä ja käsityksiä musiikkiperinnöstä tuotetaan nyky-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota myös muistiorganisaatioille, valtionhallinnolle ja muille musiikkiperintöä määrittäville tahoille välineitä toiminnan kehittämiseen ja kriittiseen arviointiin. Kiinnittämällä huomiota musiikillisen kulttuuriperinnön ja vähemmistöryhmien suhteisiin hanke pyrkii lisäämään kulttuurienvälistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä yhteiskunnallista moniarvoisuutta.

Hankkeen tutkimusaineisto tuotetaan sekä etnografisin menetelmin että arkisto- ja medialähteistä. Aineiston käsittelyssä ja analyysissa nojataan poikkitieteisesti kriittisen perintötutkimuksen periaatteisiin ja menetelmiin. Nämä yhdistyvät hankkeessa kulttuurisen musiikintutkimuksen, etnomusikologian, kaupunkitutkimuksen sekä musiikin kulttuurihistorian lähtökohtiin. Hankkeen tulokset julkaistaan kirjallisessa ja audiovisuaalisessa muodossa. Tuloksia hyödynnetään myös vuorovaikutteisten museonäyttelyjen sekä koulutusorganisaatioiden toiminnan suunnittelussa.
AkronyymiMPMS
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202331/12/2025

Tieteenalat

 • 6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
 • etnomusikologia
 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • kulttuurintutkimus
 • kaupunkitutkimus
 • kriittinen perintötutkimus
 • 615 Historia ja arkeologia
 • kulttuurihistoria