Jumalallisen tahdon tulkinta: vertaileva tutkimus antiikin (550-60 eaa.) juutalaisista ja kreikkalaisista teksteistä ja traditioista

  • Tervanotko, Hanna (Projektinjohtaja)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tutkimus analysoi suoraan jumalalliseen ilmoitukseen perustuvaa jumalallisen tahdon tulkintaa (ei-induktiivinen divinaatio) persialaisajan ja hellenistisen ajan kreikkalaisissa ja juutalaisissa teksteissä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten ei-induktiivisen divinaation kuvaus kehittyi kyseisenä aikana ja eri kulttuurien parissa syntyneitten kirjallisten traditioiden suhdetta. Voidaanko nähdä, että kreikkalaiset kuvaukset divinaatiosta vaikuttivat juutalaisiin kirjallisiin traditioihin vai päinvastoin? Tutkimus on luonteeltaan poikkitieteellinen. Kirjallisen materiaalin analysointivaiheessa hyödynnetään raamatuntutkimuksen ja klassisen filologian perinteitä. Vertaileva tutkimusosio sitä vastoin käyttää uskontotieteen metodeja. Tutkimus tuo uutta tietoa antiikin eri kulttuurien välillä tapahtuneesta vuorovaikutuksesta. Tutkimustulokset auttavat niin ikään hahmottamaan divinaation merkitystä nykymaailmassa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201431/08/2017

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 252 148,00 €