D.O.Saimaa ja Saimaa Academy of Gastronomy – Network development and learning

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Etelä-Savon alueen ruokamatkailu on tunnistettu valtakunnallisesti edelläkävijäksi, korkeatasoiseksi ja innovatiiviseksi. Yhtenä näkyvänä tekijänä on ollut Suomen ensimmäinen alkuperämerkki, D.O. Saimaa, joka on saavuttanut vahvan jalansijan koko Saimaan alueen ruokamatkailussa. Ruoka-matkailun kärkialueena pysyminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa panostamista elämyksellisten ja kestävien ruokamatkailutuotteiden kehittämiseksi tutkimustietoa hyödyntäen ja markkinoille saattamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on nostaa kestävästi ruokamatkailua Saimaan alueen matkailun tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. Tavoite saavutetaan D.O.Saimaan verkostoa kehittämällä ja matkailuun kytkemisellä, ruokamatkailun tuotteistamisella, Saimaa Academy of Gastronomy oppimisverkoston kautta tulevan osaamisen nousun sekä ruokamatkailua tukevan tutkimustiedon avulla. Hankkeen toimenpiteet ovat jaettu kolmeen työpakettiin, joista yhdessä muodostuu tutkimuksen, oppimisen ja kehittämisen & innovoinnin kokonaisuus:

TYÖPAKETTI 1 KEHITTÄMINEN & INNOVOINTI: Saimaan kestävien ruokamatkailuelämysten tuotteistus, markkinointi ja myynnin edistäminen – Development by learning (btoc)
TYÖPAKETTI 2 OPPIMINEN: Yrityslähtöisen, kansainvälisen tason oppimisympäristön rakentaminen, pilotointi, brändäys ja tunnettuuden edistäminen - Saimaa Academy of Gastronomy
TYÖPAKETTI 3 TUTKIMUS: Tutkimustiedon tuottaminen Saimaan kestävän ruokamatkailun kehittämisen tueksi.
Hankkeen tuloksena ruokamatkailutoimialalla toimivien yrityksien toiminta on vahvistunut uusien kestävien, asiakaslähtöisten ja elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden kehittämisen ja markkinoille saattamisen myötä. Konkreettisina tuloksina ovat kestävät ja elämykselliset ruokamatkailutuotteet, D.O.Saimaan verkoston laajentuminen, tuotteiden kysynnän kasvu ja huippuruokamatkailuosaaminen.

Hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Kansalliskirjaston sekä Mikkelin seudun matkailu ryn:n yhteishanke, jota rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Mikkelin seudun kunnat sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot omarahoituksella.
Lyhennetty nimiD.O.Saimaa & SAG
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/202330/04/2026

Rahoitus

  • Etelä-Savon maakuntaliitto: 459 232,00 €
  • Mikkelin Seutu: 58 245,00 €