Unelmakauppa – elintarvikkeista euroja

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Unelmakauppa - elintarvikkeesta euroja -hankkeessa halutaan parantaa eteläsavolaisten maaseutuyrittäjien osaamista (omalla tilalla tuottamiensa) maataloustuotteiden arvon lisäämiseksi ja jalostusasteen kasvattamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntyminen ja näiden avulla maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittyminen.Hankkeessa toteutetaan mm. kuluttajille suunnattu Unelmakauppa–kilpailu. Kilpailusta saatuja parhaimpia ideoita jatkojalostetaan yhdessä elintarvikeketjuun kuuluvien yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa.Hankkeessa keskeistä on tapa ottaa asiakkaat ja koko elintarvikeketju mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Elintarvikeketjua kehittävillä toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti alkutuottajien kilpailukyvyn parantamista kytkemällä heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun.Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin kanssa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201630/06/2020