Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

ETES-hankkeen tavoite on tuottaa esiselvitys ja suunnitelma ekoteollisiin symbiooseihin perustuvan elintarvikeketjun (ns. agroekologiset symbioosit: AES) eli AES-mallin mukaisen yrittämisen käynnistämiseksi Etelä-Savossa. AES on bio- ja kiertotalouden ehdot täyttävä uusi ruokaketjun yritystoimintamalli, joka ei ainoastaan ole bioenergiaomavarainen vaan ruoan lisäksi tuottaa bioenergiaa muuhun tuotantotoimintaan ja liikenteeseen. AES-malli ei korjaa vanhaa järjestelmää, vaan tarjoaa rinnalle/tilalle uuden, ilmastotehokkaan ja ravinteet kierrättävän järjestelmän. Ekologisen kestävyydenreunaehtona AES on paikallistettu elintarvikejärjestelmä. Paikallistettuna ja ekosysteemiseen mittakaavaan yhteensopivana se on hajautettu ja siten toimitusvarma, toisin kuin fossiilitalouden keskitetty elintarvikeketju, joka on altis kasvaville ympäristöllisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden vaihteluille. Paikallistaminen tukee maaseudun yritystoiminnan ja maaseutukuntien elinvoiman kasvua. ETES-hanke selvittää ja tuottaa tarvittavat lähtötiedot, tunnistaa ja sitouttaa tarvittavia yksityisiä ja julkisia toimijoita ja tuottaa hankesuunnitelman AES-toimintamallin mukaisen ruokajärjestelmän pilotointiin Etelä-Savossa. Hankkeessa toteutetut selvitykset, sen tunnistamat toimijaryhmät ja –verkostot sekä ja yhteisesti tuotettu hankesuunnitelma käynnistettäväksi pilotointihankkeeksi ovat ETES-hankkeen tulokset. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto – Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202030/06/2021