Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen päätavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaalla toimivien pk-yritysten valmiuksia kestävän kehityksen ja kiertotalousajattelun omaksumiseen. Tavoite on kaksitahoinen:
1) lisätä pk-yritysten tietoa ja osaamista ekoinnovoinnin mahdollisuuksista ja siten edesauttaa uusien ekologisten innovaatioiden syntymistä ja lisätä alueen pk-yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on myös tuottaa konkreettisia työkaluja pk-yrityksille ekoinnovoinnin toteuttamiseen, ja
2) lisätä alueen yritysten valmiuksia kiertotalousliiketoiminnan käyttöönottoon.

Ensimmäisen päätavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
•Benchmarkataan ekoinnovaatioita kansallisesti ja kansainvälisesti
•Tuotetaan työkaluja ekoinnovointiin pk-yrityksille
•Pilotoidaan ekoinnovoinnin työkalua kahdeksan yrityksen kanssa ja kehitetään työkaluja edelleen kehitys saatujen kokemusten pohjalta.
•Jalkautetaan ja testataan ekoinnovoinnin työkaluja laajemmalla yritysjoukolla työpajoissa.

Hankkeessa on laadittu yritysten käyttöön ekoinnovaatiomalli, joka löytyy verkosta osoitteesta:
https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/ekoinnovointi-ja-kiertotalous/ekoinnovointi/boost-your-eco/

Toisen päätavoitteen saavuttamiseksi konkreettiset toimenpiteet:
•Kiertotalousliiketoiminnan markkinatestimittarin kehittäminen ja pilotointi.
•Kiertotalousliiketoiminnan vaikutusten arviointi yrityksen kasvuun ja kehittymiseen.
•Käytetään Tampereen yliopiston kehittämää KYVYKÄS-mittaria tunnistamaan eteläpohjalaisen konepajateollisuuden pk-yritysten kiertotalouskyvykkyyden nykytila.
•Mittaroinnin tuottaman tiedon perusteella suunnitellaan toimenpideohjelma eteläpohjalaisen konepajateollisuuden kiertotalouden edistämiseksi työpajassa yhdessä kohdeyritysten kanssa.
•Arvioidaan konepajojen kiertotalousliiketoiminnan teknologisia valmiuksia ja tunnistetaan teknologiset muutostarpeet sekä arvioidaan digitalisaation tuomat muutostarpeet tarkastelluissa konepajoissa.
•Alueellisten ja kansallisten kiertotalousekosysteemien tunnistaminen ja yhteistyön edistäminen eri toimijoiden kesken.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyössä toteuttaman hankkeen tuloksena eteläpohjalaisten pk-yritysten osaaminen ja tieto ekoinnovaatiosta sekä niiden ekoinnovoinnin mahdollisuuksista vahvistuu, mikä edesauttaa toisaalta uusien ekologisten innovaatioiden syntymistä ja lisää alueen pk-yritysten kilpailukykyä. Niin ikään hankkeen tuloksena alueen yritysten valmiudet kiertotalousliiketoiminnan käyttöönottoon paranevat. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR).
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201901/01/2022
  • Boost your ECO!

    Leena Viitaharju (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Merja Lähdesmäki (Järjestäjätoimikunnan jäsen) & Ada Trogen (Järjestäjätoimikunnan jäsen)

    2 marrask. 2021

    Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen