Ecumenical Recognition and Toleration of Otherness

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Uskonnolliset yhteisöt joskus hyväksyvät/ tunnustavat toisensa tai muut yhteiskunnalliset toimijat, mutta toisinaan ne kieltäytyvät antamasta tällaista hyväksyntää. On kuitenkin epäselvää, mitä uskonnollisella hyväksymisellä ylipäätään tarkoitetaan.Tämä tutkimushanke selvittää uskonnollisen hyväksymisen luonnetta yhtäältä analysoiden yhteisöjen omaa
kannanmuodostusta, toisaalta soveltamalla filosofian ja yhteiskuntatieteiden hyväksymismalleja uskonnon kentällä. Koska nämä mallit toimivat länsimaissa usein yhteiskunnallisen suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisen politiikan teoreettisina perusteina, niiden soveltaminen uskonnnollisten käsitysten kirjoon on erityisen tärkeää vastattaessa kulttuurien välisen dialogin suuriin haasteisiin.Hanke soveltaa ekumeenista asiantuntemusta. Samalla oletetaan, että perinteisen ekumenian "täyden ykseyden" etsintä on riittämätön strategia silloin, kun puhutaan uskonnollisten yhteisöjen hyväksymistoimista.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201231/08/2016

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 589 219,00 €

Tieteenalat

  • 614 Teologia