KOULUTUSPORTTI- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen.

TAVOITTEET

Hankkeessa kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja,
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.

Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia ja pilotoidaan uusia, eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä.

TOIMENPITEET

Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyössä kirkastetaan koulututoimijoiden vahvuudet ja kehitetään sen pohjalta asiakaslähtöisiä koulutuspolkuja.
Ohjaamisessa, sekä tiedotuksessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, jotka helpottavat asiakkaan löytämistä Etelä-Savon koulutuspoluille.
Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja muotoillaan oppimissoluja työelämän tarpeeseen.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena Etelä-Savoon syntyy vetovoimaisia ja tulevaisuuden työelämän tarpeet sisältäviä koulutuspolkuja
Koulutuspoluista tiedottamista ja nivelvaiheiden uraohjausta kehitetään digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen
Etelä-Savosta viestiminen koulutusmaakuntana jalostuu ja hankkeen aikana luodaan myös pohja Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyölle tulevaisuudessa.


Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Lyhennetty nimiKoulutusportti
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/10/202031/12/2022