EDUDigi

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  EduDigi-hankkeella haetaan ratkaisuja peliteknologian soveltamiseen
  opetuksessa ja oppimisessa pedagogisesti perustelluin tavoin. Hanke selvittää lisäksi millaisia pelisovelluksia voidaan luoda hyödyntämällä kaupunkiyhteisöissä tapahtuvaa avointa ja yhteistä kehittämistä.

  EduDigi-hankkeen tavoitteena on kolmesta osasta koostuva innovaatioalusta,
  jonka kussakin osassa kehitetään ja kokeillaan peli- ja muita sovelluksia. Nämä
  kolme innovaatioalustan osaa muodostavat jatkossa tiiviin yhdessä toimivan ja
  laajenevan innovaatioympäristön, joka jatkaa kehittämistyötä yhdessä ja yhteisillä
  kehittämishankkeilla. Innovaatioalusta toimii osaamis- ja yrityskiihdyttämönä
  oppimispelejä tekeville startup-yrityksille. Hankkeen keskiössä ovat digitaalisuus, uusien teknologioiden tuominen opetus- ja oppimistoimintaan, uusimman pelialan tutkimustiedon avoin jakaminen ja avoimeen ja elinikäiseen oppimiseen kannustaminen. Hankkeessa kehitetään uusia mekanismeja, joiden avulla kaupunkiyhteisö voi osallistua yhteisten palveluiden kehittämiseen.

  EduDigi-hanke kohdistuu 6Aika-strategian Avoimet innovaatioalustat-painopisteeseen. Se on pilottihanke, joka vastaa 6Aika-kaupunkien oppimisen strategiseen teema-alueeseen. EduDigi-hanke on Metropolia ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tiedekeskus Heurekan, Helsingin yliopiston ja Oulun Museo ja tiedekeskus Luupin Tietomaa-yksikön välinen yhteishanke. Varia ammattiopisto, Stadin ammattiopisto, Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut sekä Vantaan ja Helsingin kaupungit toimivat hankkeessa yhteistyökumppaneina.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/07/2018