Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector (LOVEt II)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan jo olemassa olevia toimintamalleja luomualan tutkimustiedon siirtämisestä käytäntöön ns. edistyksellisissä luomumaissa (vanhempia EU-maita) ja suunnitellaan luomun suhteen kehittyvissä maissa (nuorempia EU-maita). Malleja vertaillaan hankepartnereiden kanssa ja niistä valitaan parhaimmat erityisesti paikallisia toimijaryhmiä (local action groups, LAG) ajatellen. Tulokset kootaan hankkeen lopussa cd-levylle, hankkeen nettisivuille ja esitellään tulosseminaareissa valituissa partnerimaissa.Työ tehdään maakohtaisesti tutkijoille suunnatun kyselyn sekä työpajojen, verkkokokousten, asiantuntijahaastattelujen ja/tai pyöreän pöydän tapaamisten avulla sekä viidessä kv-hankekokouksessa. Kohderyhmänä ovat luomuketjun toimijat ja koulutusorganisaatiot, jotka voivat hyödyntää tuloksia työssään.Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kerää hankkeessa tarvittavan tiedon Suomen osalta ja vastaa hankkeen päätöskokouksen järjestelyistä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201231/07/2014

Tieteenalat

  • 4111 Maataloustiede
  • luomu
  • tiedeviestintä