Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector (LOVEt II)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan jo olemassa olevia toimintamalleja luomualan tutkimustiedon siirtämisestä käytäntöön ns. edistyksellisissä luomumaissa (vanhempia EU-maita) ja suunnitellaan luomun suhteen kehittyvissä maissa (nuorempia EU-maita). Malleja vertaillaan hankepartnereiden kanssa ja niistä valitaan parhaimmat erityisesti paikallisia toimijaryhmiä (local action groups, LAG) ajatellen. Tulokset kootaan hankkeen lopussa cd-levylle, hankkeen nettisivuille ja esitellään tulosseminaareissa valituissa partnerimaissa.Työ tehdään maakohtaisesti tutkijoille suunnatun kyselyn sekä työpajojen, verkkokokousten, asiantuntijahaastattelujen ja/tai pyöreän pöydän tapaamisten avulla sekä viidessä kv-hankekokouksessa. Kohderyhmänä ovat luomuketjun toimijat ja koulutusorganisaatiot, jotka voivat hyödyntää tuloksia työssään.Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kerää hankkeessa tarvittavan tiedon Suomen osalta ja vastaa hankkeen päätöskokouksen järjestelyistä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201231/07/2014

Tieteenalat

  • 4111 Maataloustiede
  • luomu
  • tiedeviestintä