Haavoittuvuuden haltuunotto: tutkimushanke henkisen väkivallan kokemuksesta ja toipumisesta

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Yhteistyössä Naisten Linjan kanssa Elina Penttinen (YTT) toteuttaa tutkimushankkeen henkisen väkivallan kokemuksesta ja oman voiman uudelleen löytämisestä. Haavoittuvuuden haltuunotto: henkisen väkivallan kokemus ja toipuminen tutkimushankkeen tavoitteena on painottaa henkisen väkivallan elettyä kokemusta ja tukea jokaisen tutkimukseen osallistuvan omaa kykyä sanoittaa omaa kokemustaan ja vahvistaa omanarvon tunnetta väkivallan kokemuksen jälkeen tai vielä sen jatkuessa.
Manipulointi, kontrollointi ja kaksoissidosviestintä toimivat usein niin hienovaraisesti, että väkivaltaista tai haavoittavaa toimintaa on vaikea osoittaa. Henkistä väkivaltaa kokeneen henkilön voi olla vaikea todistaa muille tulleensa henkisesti hyväksikäytetyksi tai manipuloiduksi tai tunnistaa välittämisen verhoon kätketty kontrollointi vallankäyttönä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta informaatiota erityisesti omanarvontunnon palauttamisesta ja minäkuvan uudelleenrakentumisesta väkivallan kokemuksen jälkeen ja tunnistaa mistä haavoittavassa henkisessä väkivallassa on kyse.
Tutkimushanke on sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Elina Penttisen (YTT) itsenäinen tutkimusprojekti ja se toteutetaan osana Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiainetta. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimustulosten oikeelliseksi todistamisen jälkeen. Haastatteluista ja verkkotukiryhmästä otetut suorat lainaukset julkaistaan nimimerkeillä ja henkilöiden tunnistettavuuteen liittyvät seikat poistetaan. Tutkimukseen osallistuvat saavat nähdä julkaistavat lainaukset, tieteelliset artikkelit ja hankeraportin ennen julkaisua.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm16/02/2015 → …

Projektit

  • 1 Päättynyt

Incorporating Vulnerability: a non-fragmented approach to feminist research on violence

Penttinen, E., Hast, S., Honkasalo, J. & Schwanck, A.

01/01/201631/12/2018

Projekti: Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimushanke