Luontaisesti esiintyvien helposti haihtuvien halogenoitujen hiilivety-yhdisteiden emissio ja dynamiikka rannikkoalueilla

  • Hartikainen, Helinä (Projektinjohtaja)
  • Valtanen, Arja (Osallistuja)
  • Sollock, Stephan (Osallistuja)
  • Michaelis, Walter (Osallistuja)

Kuvaus

Työssä selvitettiin emissioiden vaihteluun vaikuttavia tekijöitä ja tunnistettiin boreaaliset rannikkoekosysteemit merkittäviksi kloorimetaanin (CH3Cl) lähteiksi. Tutkimus tähtäsi halometaanien emissiomittauksiin rannikkoalueilta ja tulosten hyödyntämiseen globaaleissa budjettilaskelmissa kloori- ja bromi-metaanin osalta. Uusimmassa raportissa otsonikadosta (WMO: Report on ozone depletion, 2006) näiden yhdisteiden lähteiden tunnistamisessa oli huomattavia aukkoja. Työssä kehitettiin näytteiden keräys- ja mittaustekniikoita ja pyrittiin tuottamaan tietoja lähteiden suuruudesta Pohjois-Euroopassa. Luonnollisesti muodostuvien halo-genoitujen orgaanisten yhdisteiden lähteiden tarkka tunteminen edistää osaltaan ilmastonsuojelun toimenpiteiden tarkoituksenmukaista kohdentamista.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200630/06/2009

Rahoitus

  • Maj ja Tor Nesslingin säätiö: 55 650,00 €

Tieteenalat

  • 117 Maantiede ja ympäristötieteet