En Route to Recovery: Diversity and vulnerability in care work during and after the COVID-19 pandemic - Moninaisuus ja haavoittuvuus hoivatyössä COVID-19 pandemian aikana ja sen jälkeen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Trans-Atlantic Platform -konsortio, jota Suomen osalta rahoittaa Suomen Akatemia. COVID-19 -pandemia on aiheuttanut ennennäkemättömän kuormituksen viralliselle ja epäviralliselle hoivatyölle maailmanlaajuisesti. Paradoksaalisesti pandemia toi uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia hoivatyön aloilla, mutta työt ovat edelleen fyysisesti ja henkisesti rasittavia, matalapalkkaisia ja usein epävarmoihin sopimuksiin pohjautuvia töitä alalla, jossa on korkea vaihtuvuus. Hoivatyössä on merkittäviä terveysriskejä viruksen tarttumisen ja leviämisen kannalta. Tutkimuksessa tarkastelemme työntekijöitä, jotka tekevät elintärkeää COVID-19:ään liittyvää hoivatyötä hoitolaitoksissa tai kodeissa haavoittuvissa asemissa olevien henkilöiden parissa eri maissa (Suomi, Kanada, Iso-Britannia ja Etelä-Afrikka). Analysoimme, kuinka usein silppu- tai osa-aikatyösuhteiset, prekaariasemissa toimivat hoivatyöntekijät (naiset, HLBTI-ihmiset, maahanmuuttajataustaiset henkilöt tai etniset vähemmistöt) kokevat työssään COVID-19-kriisin ja miten he näkevät pandemian jälkeisen tulevaisuuden.
Lyhennetty nimiDiverse Vulnerabilities
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/03/202230/09/2024