Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa: historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Suomen Akatemian hanke 294491

Tekstien tulkinnan ja tuottamisen taidot ovat aktiivisen kansalaisuuden avaintaitoja, sillä tieto lisääntyy ja monimuotoistuu jatkuvasti. Perustekstitaidot eivät enää riitä, vaan kansalaisten tulee hallita myös eri tiedonalojen tapoja tuottaa ja esittää tietoa. Erityisesti historia on tiedonalana kieli- ja tekstikeskeinen, sillä tulkinnat menneestä pohjaavat teksteihin ja esitetään teksteinä. Tässä monitieteisessä hankkeessa keskitymme lukioikäisten historian tekstitaitoihin ja niiden kehittämiseen kielitieteen, historian ja kasvatustieteen näkökulmista. Kohderyhmänä ovat sekä suomea äidinkielenä että toisena kielenä puhuvat lukiolaiset. Tuotamme tietoa historian kielestä, teksteistä sekä lukiolaisten tavoista ja kyvyistä tulkita ja rakentaa historiallista tietoa. Erilaisia tehtäviä ja opiskelutilanteita tutkimalla pyrimme kehittämään tiedonalakohtaisten tekstitaitojen opetusta ja arviointia niin, että se paremmin vastaisi sekä lukiokoulutuksen tavoitteita että yhteiskunnan tarpeita.
AkronyymiHisLit
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2020