Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt ESR-rahoitusta Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon –yhteistyöhankkeelle, jonka pääteemana on Etelä-Savon alueen yrittäjyyskasvatuksen polun luominen ja mallintaminen. Laaja alueellinen edustavuus on pysyvän yrittäjyyskasvatuksen verkoston luomisen edellytys. Jotta hankkeella saataisiin mahdollisimman hyvää ja pysyvää vaikuttavuutta, on hankkeessa oltava useampia toimijoita Etelä-Savosta.

Hankkeen vahvuutena on nimenomaan laaja yhteistyöverkosto. Mukana on alueen ammatillisista toisen asteen oppilaitoksista Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu ja Seurakuntaopisto Pieksämäeltä.

Hankkeessa on vahvasti mukana myös omalta osaltaan yrittäjyyskasvatusasiantuntijuutta tuomassa Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti, jolla on vahva osuuskuntaosaaminen. Lukiokunnat eivät ole osatoteuttajia, vaan heiltä päätoteuttaja ostaa työpanosta. Mukana tällä mallilla ovat Mikkeli, Kangasniemi, Sulkava, Joroinen, Juva ja Pieksämäki. Tällä kokoonpanolla saadaan hankkeeseen vahva alueellinen kattavuus. Lisäksi kohderyhmäsopimuksia tehdään Mäntyharjun ja Rantasalmen lukioiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään ja tukemaan alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyden ja –valmiuksien kehittymistä, jolloin puhutaan laaja-alaisesta yrittäjyysosaamisesta. Toimenpiteillä parannetaan nuorten mahdollisuuksia siirtyä jatkokoulutukseen ja/tai työelämään yhtälailla palkansaajana tai yrittäjänä nyt ja tulevaisuudessa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on Etelä-Savon elinvoiman ja kasvuun tähtäävän yrittäjyyden lisääminen alueella sekä alueen asenneilmapiirin kohentuminen. Kohderyhmien sitoutuminen hankkeen toimintaan varmistetaan sillä, että suurin osa alueen ammattioppilaitoksista ovat mukana hankkeen osatoteuttajina ja lukiokuntien kanssa on tehty sopimukset osallistumisesta ja opettajien työpanoksen ostamisesta hankkeen kustannuksena.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/201931/12/2021