Eri poluilla työllisyyteen. Suomen sosiaaliturvan erityispiirteet kanainvälisessä vertailussa

  • van Gerven, Minna Marja-Leena (Principal Investigator)
  • Mesiäislehto, Merita (Principal Investigator)
  • Saikku, Peppi (Co-Principal Investigator)
  • Ollonqvist, Joonas (Kumppani)
  • Nieuwenhuis, Rense (Kumppani)
  • Nelson, Kenneth (Principal Investigator)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

VN TEAS hanke

Yleistajuinen kuvaus

Hanke tuottaa tutkittua tietoa toimeentuloturvaetuuksien ja palveluiden yhteensovittamisen haasteista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Se kartoittaa miten työttömiä koskevia sosiaaliturvan ongelmakohtia on ratkaistu vertailumaissa, ja miten ratkaisut toimivat toimeentulon ja työllistymisen näkökulmasta. Raportissa analysoidaan, mitkä vertailumaiden sosiaaliturvajärjestelmien piirteet voisivat olla hyödynnettävissä Suomen sosiaaliturvauudistuksessa.
Aineistoina analyyseissa hyödynnetään aiempaa tutkimuskirjallisuutta, vinjetti- ja asiantuntijahaastatteluja sekä EU-Silc, EUROMOD, UKMOD ja OECD TaxBEN aineistoja. Vertailumaiden ratkaisujen toimivuutta testataan mikrosimuloinnilla.

Keskeiset tulokset

Analyysin perusteella etuuksien ja palveluiden yhteensovittaminen on haaste kaikissa tutkimuksen maissa. Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen on vaikeaa, koska järjestelmien tavoitteet ovat erilaisia ja hallinnon rakenteet ovat jäykkiä. Eri maissa ratkaisuja haetaan hallinnonalat poikkileikkaavista toimintamalleista sekä asiakaslähtöisestä aktivoinnista.
Suomen kannalta keskeisiä oppeja ovat yksilön ja yhteiskunnan sosiaaliturvaa koskevia oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainottaminen, palvelupolkujen kehittäminen monipolkuisemmiksi sekä varhaisempi ja oikea-aikaisempi palvelutarjonta. Näin helpotetaan siirtymiä etuuksien, palveluiden ja työllisyyden välillä.
Lyhennetty nimiVN POLKU
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202121/06/2022