Erzya-Moksha shallow-transfer machine translation for measurement of language diversity

  • Rueter, Jack (Projektinjohtaja)
  • Erina, Olga (Projektinjohtaja)
  • Kabaeva, Nadezhda (Projektinjohtaja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Hakutulokset