ESBIO - energiaomavarainen maatila

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on tarkastella 1. energiaomavaraisesti toimivan maatilan kestävän alkutuotantoketjun energiateknistä toteuttamista, 2. maatilamittakaavaisen biokaasulaitoksen sivutuotteiden tehokasta ja elintarvikehygienian kannalta turvallista hyödyntämistä ja 3. bioenergiavaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta ja ekologista kestävyyttä.

Hanke koostuu kolmesta osatehtävästä, joita ovat biokaasulaitostarkastelu, mädätteen lannoituskäytön kehittäminen ja biodiesellaitostarkastelu. Biokaasulaitostarkastelu tukee Etelä-Savon alueen maaseutuyritysten biokaasuteknologian käyttöönoton edistämistä ja sivutuotevirtojen tehokasta ja turvallista hyödyntämistä. Hanke tuottaa uutta tietoa mädätteen käytöstä rypsin, vehnän ja avomaavihannesten lannoitteena. Biodieseltarkastelun tuloksina saadaan selville alueellisesti tuotetun RME:n ja valkuaispuristeen energia- ja hiilitaseet tavanomaisen ja luomutuotannon osalta.

Hanke on Ruralian, MAMKin, LUT:in ja MTT:n yhteishanke.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200931/12/2011

Tieteenalat

  • 219 Ympäristön bioteknologia