Luomuinstituutin käynnistäminen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Luomuinstituutti vahvistaa ja tukee luomualan elinkeinotoimintaa tutkimustiedon ja tiedonvälityksen avulla. Hankkeessa selvitetään ja varmistetaan luomuinstituutin perustamisen edellytykset ja tuetaan toiminnan käynnistymistä neljän toimenpidekokonaisuuden avulla.

Luomuinstituutin rakenteen luominen: varmistetaan osapuolten sitoutuminen, rakennetaan yhteistyöverkostoja sekä valmistellaan instituutin organisaatio- ja toimintamallia.

Luomuelinkeinotoiminnan kehittämisen mallit ja rakenteet: selvitetään yhteistyömallit erityisesti Pro Luomu ry:n kanssa.

Luomututkimustoiminnan mallit ja rakenteet: selvitetään tutkimusinfrastruktuuria, perustetaan luomuasiantuntijapooli, käynnistetään luomututkimusohjelmatyö ja järjestetään valtakunnallinen luomututkimusseminaari.

Tieteestä tiedottaminen: hanketyön tukeminen viestinnän ja tieteestä tiedottamisen keinoin. Hankkeen koordinaattori ja päätoteuttaja on Ruralia-instituutti, osatoteuttajana MTT:n Mikkelin yksikkö.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201231/01/2013

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • luomu, luomututkimus, tiedeviestintä