EU-OPENSCREEN

Projekti: Muu projekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Avoin eurooppalainen kemikaalibiologinen tehoseulontakeskusinfrastruktuuri, EU-OPENSCREEN, tarjoaa edistyksellisintä saatavilla olevaa erityisosaamista ja teknologiaa uusien bioaktiivisten pienimolekyylisten yhdisteiden kehitykseen. Nämä yhdisteet hyödyttävät kaikkia biotieteiden osa-alueita. Löydetyt bioaktiiviset yhdisteet, tool compoundit (”työkaluyhdisteet”) aktivoivat tai estävät biologisia prosesseja tai kohteita, ja toimivat lähtökohtina esimerkiksi lääkkeiden tai muiden yhteiskunnallisesti ja kaupallisesti merkittävien bioaktiivisten aineiden kehityksessä. Tutkimalla näiden yhdisteiden toimintaa biologisissa prosesseissa voidaan saada arvokasta lisätietoa esimerkiksi lääkekehityksen kalliiden investointien perustaksi.

Työkaluyhdisteiden käyttö täydentää muita menetelmiä genetiikan ja molekyylibiologian alalla ja auttaa tutkijoita selvittämään biologisten prosessien mekanismeja esimerkiksi lääkekehityksessä, farmakologiassa, solu-, kasvi-, rakenne- ja mikrobiologian sekä synteettisen kemian ja lääkeainekemian alalla. Maailman huipputasoa edustavien teknologioiden ja infrastruktuurin lisäksi EU-OPENSCREEN tarjoaa käyttäjilleen ainutlaatuisen 200 000 yhdisteen molekyylikirjaston ja siihen liittyvän tietokannan.
Lyhennetty nimiEU-OPENSCREEN
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/2011 → …

Tieteenalat

  • 3111 Biolääketieteet
  • 318 Lääketieteen bioteknologia
  • 116 Kemia
  • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
  • 414 Maatalouden bioteknologia
  • 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia