Eurooppalainen klusteriverkosto - klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Eurooppalaisen klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille -hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Savon ruokaklusterille toimintamalli, jolla mahdollistetaan ruoka-alan yritysten entistä parempi liiketoiminnan kehittäminen, innovointi ja kansainvälistymisen palvelujen sekä rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Etelä-Savossa toimivat ruoka-alan yritykset ja ruoka-alan keskeiset sidosryhmät mukaan lukien TKI-organisaatiot.

Hankkeen toimenpiteet on koottu kolmeen työpakettiin:
1. Eurooppalaisesta verkostosta tukea: Tuodaan esille Etelä-Savon ruoka-alan toimijoiden osaamista ja yhteistyöpotentiaalia Euroopan klusteriyhteistyön alustalla (ECCP) ja muissa kansainvälisissä verkostoissa.
2. Ruokaklusteri osana maakunnan TKI-palveluja: Määritellään klusteriorganisaation toimintatapa tiedon välittäjänä, sparraajana sekä osaamisen ja innovaatiotoiminnan edistäjänä
3. Alueellinen ja kansallinen klusterityö: Kytketään Etelä-Savon ruokaklusteri alueellisiin ja kansallisiin klustereihin ja klusteritoiminnan verkostoihin.

Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Ruralia-instituutti. Hanke toteutetaan kumppanuudessa Etelä-Savon Ruokaklusterin muiden keskeisten kehittämisorganisaatioiden eli ProAgria Etelä-Savon, Etelä-Savon koulutus Oy (Esedu) sekä Luonnonvarakeskusksen (Luke) kanssa.

Hanke on EU:n osarahoittama.
Lyhennetty nimiEurooppalainen klusteriverkosto
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202331/12/2024

Rahoitus

  • Etelä-Savon maakuntaliitto: 54 785,92 €