Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Arviointitutkimuksessa selvitetään sitä, mitä lisäarvoa EU:n maaseutupolitiikan Leader-toimintatapa on tuonut maaseudun kehittämiseen.

Suomessa on yli 20 vuoden kokemus EU-jäsenyyden mukanaan tuomasta Leader-toimintatavasta. Sen tavoitteena on maaseutualueiden elinvoiman ja elinkeinojen kehittäminen paikallisesti ja yhteisölähtöisesti. Lisäarvon arvioinnissa pureudutaan siihen, mitä hyötyä saadaan sovellettaessa maaseudun kehittämisessä Leader-toimintatavalle ominaisia periaatteita: alueperustaisuus, alhaalta ylös lähtevä kehittäminen, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen yhteistyö ja verkostoituminen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan Leaderin toimeenpanossa käytettävää hallintomallia.

Arviointi kattaa kaikki Suomen 54 paikallista Leader -toimintaryhmää, jotka toteuttavat strategioitaan osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Ensimmäisenä arvioinnissa analysoidaan Leader-ryhmien laaja dokumenttiaineisto. Tämän jälkeen kerätään lisäaineistot määrämuotoisillä sähköisillä kyselyillä, toimijoiden ja sidosryhmien haastatteluilla ja toimintaa havainnoimalla. Eri näkökulmista tuotettava arviointitieto tukee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 loppukauden toteutusta ja EU:n rahoituskauden 2021–2027 valmistelua.

Yhteistyökumppanit ja rahoitus
Arviointitutkimuksen toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä. Leader-toimintatavan arviointitutkimus on maa- ja metsätalousministeriön kilpailuttama ja rahoittama tilaustutkimus.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201831/12/2019