Evidence-based support for transition to agroecological weed management in diverse farming systems and European regions

Projekti: EU Horizon Europe: Research and Innovation Actions (HORIZON-RIA)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Kestäville rikkakasvien hallintastrategioille on lisääntyvässä määrin kysyntää EU:ssa. Agroekologia tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan ja pyrkii muuttamaan elintarvike- ja maatalousjärjestelmiä tarjoamalla pitkän aikavälin ratkaisuja. Vaikka agroekologisia käytäntöjä jo sovelletaan rikkakasvien hallinnassa, on niiden laajamittaisessa hyödyntämisessä vielä parannettavaa. Lisäksi yksinkertaistenkin agroekologisten käytäntöjen hyödyntäminen on vielä rajallista. Soveltamisen esteinä ovat mm. riittämätön poliittinen ohjaus, markkinamekanismien puute ja yhteiskunnallisen tuen niukkuus, jolla voidaan vaikuttaa viljelijöiden päätöksentekoon. Rikkakasveja on myös haastavampi hallita torjunta-aineilla samalla, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja torjumaan ilmastonmuutosta. CONSERWA vastaa edellä mainittuihin haasteisiin kokoamalla yhteen agroekologisia viljelykäytäntöjä sekä tutkimalla niiden optimaalisia yhdistelmiä ja siirrettävyyttä. Hanke tukee tunnistettujen käytäntöjen yhdistelemistä sekä niiden suorituskyvyn ja vaikutusten mittaamista uusilla työkaluilla. Hanke tukee myös agroekologisiin viljelykäytäntöihin ja rikkakasvien torjuntaan liittyvää tiedonhallintaa ja sidosryhmien välistä viestintää. Lisäksi tutkitaan viljelijöiden päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä yhdessä arvoketjun kanssa. Keskeisessä asemassa ovat tapaustutkimusmaatilat, jotka kattavat Euroopan keskeiset luonnonmaantieteelliset ja ilmastoalueet sekä laajan valikoiman viljelykasveja ja viljelyjärjestelmiä. CONSERWA keskittyy myös viljelijöiden koulutukseen ja päätöksentekoon sekä tuottaa politiikkasuosituksia.
Lyhennetty nimiCONSERWA 101081802
AkronyymiCONSERWA
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/05/202330/04/2027

Rahoitus

  • European Commission: 411 410,00 €