Ihmisen sosiaalisen käyttäytymisen evolutiivinen selittäminen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimus kartoittaa ihmisen kognitioon ja käyttäytymiseen sovellettujen evolutiivisten selitysten luonnetta, taustaoletuksia, rajoitteita ja suhdetta muihin selitystyyppeihin. Tavoitteena on selvittää erityisesti, miten evolutiiviset selitykset poikkeavat muista ihmistieteellisistä selityksistä ja miten nämä selitykset linkittyvät toisiinsa. Tutkimuksen kesekeinen kohde on sosiaalisen käyttäytymisen evolutiivinen selittäminen.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2003 → …

Tieteenalat

 • 611 Filosofia
 • tieteenfilosofia
 • biologian filosofia
 • ihmistieteiden filosofia
 • psykologian filosofia
 • selittäminen
 • evoluutio
 • käyttäytyminen
 • sosiaalisuus
 • kulttuuri
 • kulttuurievoluutio
 • evoluutiopsykologia
 • biologinen antropologia