Osaaminen ja työllisyys -verkostohanke (OTE-verkosto)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) keskittyy työssään maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. OTE-verkoston toiminnalla turvataan koulutuksen saatavuutta ja laatua, edistetään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, varmistetaan kasvupalveluiden käynnistyminen maakuntauudistuksessa maaseudun työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevalla tavalla sekä edistetään uusien elinvoimaa vahvistavien palveluiden, toimintamallien ja verkostojen syntyä. Erityishuomiota kiinnitetään myös työn ja työllistymisen uusiin muotoihin sekä maahanmuuttajien tarjoamaan työvoimapotentiaaliin.

OTE-verkosto toimii osana Maaseutupolitiikan neuvoston verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. Verkostohankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteistyöpartnerina ovat Turun yliopisto, Brahea-keskus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto. Muina yhteistyötahoina ovat Maaseutupolitiikan neuvoston toimijat ja teemaverkostot, kootut sparrausryhmät sekä teemaan liittyvät alueelliset, elinkeino- ja koulutusalakohtaiset sekä kansainväliset verkostot.


TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201731/03/2020