Suomenkielisten ranskan oppijoiden puheen piirteitä: keskiössä vierasperäisen korostuksen prosodiset osatekijät ja kehittyminen, sidontataidot sekä ymmärrysongelmatilanteet

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tämä hanke pyrkii selvittämään vierasperäisen korostuksen prosodisia osatekijöitä sekä näiden osatekijöiden kehittymistä suomea äidinkielenään puhuvien ranskan oppijoiden puheessa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan sidontaa sekä tutkimuskohteena olevien piirteiden (prosodian ja sidonnan) roolia ymmärrysongelmien synnyssä.

Hankkeessa käytetään instrumentaalisen ja kokeellisen fonetiikan metodeja sekä keskustelunanalyysiä. Hankkeessa tutkitaan kolmenlaista aineistoa: auditiivista, audiovisuaalista ja kokeellista.

Hanke tuo uutta tieteellistä ja/tai metodologista tietoa prosodian, vierasperäisen korostuksen, kielenoppimisen, kontrastiivisen kielentutkimuksen ja keskustelunanalyysin poikkitieteellisille kentille.

Hankkeen tulokset ovat suoraan sovellettavissa ranskan opetukseen koulutuksen eri tasoilla peruskouluista yliopistoihin. Täten hankkeella on myös suuri yhteiskunnallinen vaikutus.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/2020 → …

Rahoitus

 • Maija Lehtosen rahasto

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • ranskan kieli
 • prosodia
 • intonaatio
 • vierasperäinen korostus
 • ymmärrysongelmat
 • sidonta
 • fonetiikka
 • keskustelunanalyysi
 • vuorovaikutus