Naaraiden väliset vuorovaikutukset ja tilanteesta riippuva (plastinen) seksuaalivalinta

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Naaraiden välisestä kilpailusta parinvalintatilanteissa tiedetään yllättävän vähän. Hankkeessa käytetään kahta mallisysteemiä tämän seksuaalivalinnan kannalta keskeiseen kysymykseen vastaamiseen. Liejutokon (Pomatoschistus microps) koiraat puolustavat pesärakennelmia ja hoitavat poikasia, ja pesäpaikkojen puuttuessa naaraat kilpailevat voimakkaasti koiraista. Toisena mallisysteeminä käytetään Poecilia formosa -hammaskarppia, jolla koiraita ei tavata lainkaan, ja kaikki jälkeläiset ovat äitinsä klooneja. Tästä huolimatta naaraat tarvitsevat koiraan spermaa jälkeläisten yksilönkehityksen käynnistämiseen, ja ne käyttävät tähän lähisukuisten lajien koiraita. Koiraiden sukulinja ei siis jatku näissä jälkeläisissä lainkaan. Tässä erikoislaatuisessa esimerkissä koiraiden tulisi olla valikoivia eikä paritella formosa-naaraiden kanssa, ja pariutumisjärjestelmän jatkuva olemassaolo muodostaakin evoluutiobiologisen mysteerin.

  Hankkeessa tutkitaan, liejutokkoa mallisysteeminä käyttäen, kilpailun merkitystä pariutumispäätöksille, ja kuinka ympäristötekijät, resurssit, ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat yksilöiden väliseen kilpailuun ja sitä kautta parinvalintaan. Tämän lisäksi hankkeessa tutkitaan naaraiden seksuaaliornamenttien (koristeiden) tarkoitusta. Näin ollen hanke valottaa seksuaalivalinnan ja sukupuoliroolien dynamiikkaa yleisemminkin.

  Hammaskarppien suvullisen ja suvuttoman lisääntymisen tutkimus tuo lisävaloa lähisukuisten lajien kilpailuun niiden esiintyessä samalla alueella sekä suvullisen lisääntymisen evoluutioon. Suvuttoman lisääntymisen tehokkuus ennustavat tällaisille lajeille etulyöntiaseman, joka muutamassa sukupolvessa johtaisi tuhoon suvullisten hävitessä kilpailussa — tuhoten samalla myös suvuttomien spermansaannin. Hankkeessa tutkitaan, miten koiraan valikoivuus, populaatiodynamiikka sekä ympäristön spatiaalinen rakenne voivat selittää lajien rinnakkaiselon.

  Avainsanat: sukupuolivalinta, sukupuolen sisäinen kilpailu, suvullinen lisääntyminen, parinvalinta, populaation säätely, lisääntyminen, sukupuoliroolit, sosiaaliset järjestelmät

  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/05/200730/04/2010